Producent i Śieć Dystrybucyjna

      Kolagen Naturalny wytwarzany jest wyłącznie w Polsce. Strategicznym dostawcą produktów dla sieci dystrybucyjnej COLWAY jest spółka INVENTIA, która jako jedyna firma polska w latach 2002-2003  zainwestowała   środki  w   zbudowanie laboratorium   i podjęcie   badań, mających   na celu   zwieńczenie   prac nad wynalezieniem polskiego kolagenu. Jej kadrę biotechnologiczną tworzą dyplomowani fachowcy - wyłącznie kobiety.

    Finalny produkt: Kolagen Naturalny Nowa Formuła 5-22, a potem 5-23, wreszcie 5-26 stworzyły więc kobiety - chemiczki, zaangażowane w swe dzieło emocjonalnie - dla wszystkich kobiet na świecie... Nie jest to ostatnie słowo ich zespołu badawczego.

   INVENTIA POLISH TECHNOLOGIES powierzyła dystrybucję swojego flagowego produktu Kolagenu Naturalnego pomorskiej firmie COLWAY, która przejęła od jesieni 2004 wyłączność na handel pierwszym na świecie specyfikiem, powodującym między innymi obiektywny przyrost tkanki skóry właściwej. COLWAY postawił na sieć konsumencką, ogólnoświatową, mającą początek w Polsce. Nie oznacza to bynajmniej, że kolagen sprzedawany będzie jedynie metodą: od konsumenta - do konsumenta. System jego dystrybucji otwarty jest tak samo dla hurtowni, drogerii i aptek, jak dla   osób   działających   w   marketingu   bezpośrednim.  Z poszanowaniem cenników obowiązujących równo, wszystkich odbiorców, faworyzuje on jednak dystrybutorów tworzących wielopoziomowe struktury sprzedaży. O strategii takiej zadecydowały: wnikliwe badania marketingowe, specyfika produktu oraz życiowe doświadczenia szefów COLWAY, którzy zapragnęli dać polskiej sprzedaży bezpośredniej, mającej dotąd nienajlepszą prasę - pierwszy historycznie towar, nie wymagający "wciskania", gdyż upragniony przez większość dorosłej populacji. Tak też się stało.

    Kolagen Naturalny okazał się wielkich hitem, zarówno jako produkt, jak i sposób na własny, bezinwestycyjny a lukratywny biznes. Wydarzyły się rzeczy uważane dotąd za niemożliwe, przynajmniej w dystrybucji towaru metodą wielopoziomowego marketingu sieciowego. Osoby, które zaangażowały się w budowę struktur sprzedaży COLWAY, już w pierwszym miesiącu zarobiły kilka, a w drugim - kilkanaście tysięcy złotych. Rzesza takich menedżerów rośnie, sieć rozwija się arytmetycznie, a stymulują wszystko dwa czynniki: sensacyjny produkt, przebijający bezapelacyjnie wszystko, co dotąd zaistniało kiedykolwiek w MLM, sieciach konsumenckich, sprzedaży bezpośredniej - oraz system marketingowy COLWAY, który (przyznają to nawet najwybitniejsi i najwierniejsi swym organizacjom "sieciowcy" ) - wyznacza zupełnie nowe standardy, nie tylko w polskim, ale i światowym network marketingu! Założyciele COLWAY zebrali wszystkie, nawarstwiające się przez piętnaście już lat opinie krytyczne o strukturach sieciowych działających w naszym kraju i wyciągnęli z nich bardzo daleko idące wnioski,   tworząc   marketing z ludzką twarzą, przyjazny uczestnikom, wolny od wszelkich dewiacji. Ultraliberalny system, skonstruowany tak, aby cała marża handlowa znalazła się w sieci, aby wreszcie zarobili na wspaniałym polskim produkcie polscy handlowcy i organizatorzy sprzedaży. Aby praca ludzi była zapłacona, osiągnięte pozycje - rzeczywiście nieutracalne, a reguły biznesu - niemożliwe do zmieniania.

    COLWAY, to pierwszy w historii networku biznes, w którym system finansowy zawarty jest nie w dodatkowych "planach", aneksach, czy innych nie podpisywanych, a zatem zmienialnych dowolnie zapisach - lecz w umowie o współpracy, sygnowanej w dodatku przez Spółkę Jawną.

  COLWAY to pierwsza historycznie sieć, w której cały dochód ze sprzedaży produktów przeznaczony jest do rozdysponowania pomiędzy jej uczestników, gdzie wyznaczniki ceny, poziomy rabatowe i prowizyjne ustalono raz na zawsze, gdzie nie ma możliwości prawnej pozbawienia kogokolwiek osiąganego tzw. pasywnego dochodu.

     COLWAY to pierwszy, czysto polski network marketing, w którym nie śnimy snów cudzych, lecz własne, który każdy z uczestników może przenieść do dowolnego miasta i kraju - stając się milionerem. COLWAY to pierwszy polski network, który wychodzi na świat, a nie przyszedł do nas . Stwarza to ogromne możliwości.

Różnice między siecią COLWAY, a innymi organizacjami marketingu wielopoziomowego:

 • jest dostępna tak samo placówkom handlowym, jak i sprzedawcom bezpośrednim, wysyłkowym, internetowym - można sponsorować hurtownie i nawet wielka hurtownia nie ma szans obejścia swojego maleńkiego dostawcy
 • od nikogo nie żąda wyłącznej lojalności
 • wszelkie dochody gwarantuje umową
 • zapewnia prawnie niezmienialność reguł gry
 • twórcy biznesu odpowiadają własnym majątkiem za realizację umów o współpracy
 • ceny produktów są dostosowane do polskich kieszeni
 • rabaty zakupowe sięgają 42%, a prowizje oprócz nich - 28% cen detalicznych
 • osiąganie tych poziomów jest realniejsze niż gdziekolwiek dotąd
 • nie nakłada żadnych przymusów zakupowych
 • nie wymaga dokonania obrotu w żadnym, konkretnym czasie
 • nie ma "starterów", ani opłat za uczestnictwo
 • materiały reklamowe i informacyjne nabywa się bez marży, w kosztach wytworzenia
 • zapewnia menedżerom możliwość odbioru prowizji za każdą złotówkę obrotu ich struktury, poprzez prawo rozdysponowania tego obrotu
 • nie wymaga praktycznie od nikogo dokonywania sprzedaży detalicznej
 • nie ma żadnych "punktów", tytułomanii, cech sekty, ani piramidy
 • zasady są proste i interpretowane na korzyść uczestników sieci
 • wszystko, cokolwiek wymyślali uczestnicy innych networków, aby wyciągnąć pieniądze z systemu, jest tu dozwolone, a nawet zalecane
 • początek nie wymaga inwestycji
 • dla ambitnych istnieją drogi do kariery na skróty
 • jest to sieć już eksplodująca, a jeszcze nowa, co zapewnia zapoczątkowującym rozwój struktur - bajeczne zyski
 • nigdy nie będziemy "poprawiać" systemu - bo nie ma już nic do poprawienia, tak korzystnego dla uczestników networku, nie wdrożono dotąd nigdzie na świecie