Atesty i Opinie

Świadecwto Jakości Zdrowotnej
Ocena właściwości alergizujących o toksyczno-drażniących żelu kolagenowego


Untersuchungsbericht
Ocena aplikacyjno-użytkowa
Wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach
Świadectwo kontroli fizyko-chemicznej
Wyniki Badania Mikrobiologicznego